fbpx

Co je to performance marketing a proč se vyplatí optimalizovat reklamní činnosti v e-commerce?

Význam výkonnostního marketingu stále roste a jeho vliv na e-commerce je čím dál větší. Odkud se tento trend vzal? Začněme od začátku a soustřeďme se na pochopení myšlenky performance marketingu. Výkonnostní marketing zahrnuje všechny činnosti, jejichž platba je závislá na realizaci dané marketingové činnosti – může se jednat o návštěvu internetového obchodu, registraci na webové stránce nebo vyplnění kontaktního formuláře. Spolupracující partner nebo agentura obdrží svou odměnu jen v případě, že kampaň bude úspěšná. Proto je výkonnostní marketing nesmírně užitečným nástrojem, který umožní lépe pochopit chování cílové skupiny a racionálně vytvořit rozpočet na reklamu.

Performance marketing – co potřebujete vědět?

Pokud využijete výkonnostní marketing k realizaci akčních kampaní, musíte jednotlivé marketingové činnosti přizpůsobit potřebám spotřebitelů. Není důležitý rozsah kampaně, ale její výsledky. Účinnost performance marketingových kampaní se neměří podle počtu osob, které reklamu viděly. Měřítkem úspěchu je ukazatel konverze, z něhož lze zjistit, kolik uživatelů provedlo očekávaný úkon.

Obrazně řečeno – není důležité kolik lidí uvidí banner v internetovém obchodě. Důležitý je počet lidí, kteří na něho kliknou, vstoupí na danou stránku, zaregistrují se nebo vyplní formulář, vytvoří objednávku a dokončí nákup.

Nejdůležitější je, že všechny tyto činnosti můžeme sledovat a tudíž zjistit, které marketingové kampaně byly nejúčinnější. Takové informace mají obrovskou cenu. Díky nim totiž zjistíme efektivitu našich činností. 

Jaké platební modely performance marketing využívá?

Aby potenciální zákazníci vykonali požadovanou činnost, lze využít různé nástroje. Výběr nástroje souvisí s účetní metodou performance marketingových kampaní. Podle tohoto modelu neplatíme za počet příjemců, kteří naši reklamu viděli, ale za počet uživatelů, kteří provedli konkrétní úkon. Ke zjištění rentability jednotlivých kampaní výkonnostního marketingu jsou využívány následující ukazatele:

 • CPC (Cost Per Click) – skutečná cena, kterou zaplatíte za každé kliknutí na reklamu během dané marketingové kampaně, např. na reklamní odkaz.
 • CPL (Cost Per Lead) – zadavatel reklamy platí výhradně za získané kontaktní údaje z registračních formulářů nebo za osoby, které se přihlásily k odběru newsletteru. Může to být jméno, příjmení, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. 
 • CPA (Cost per Action) – zadavatel reklamy platí za provedené úkony potenciálního zákazníka např. odeslání žádosti o nabídku.
 • CPO (Cost Per Order/ Cost Per Acquisition) – zadavatel reklamy platí konkrétní sazbu za každou objednávku vytvořenou díky dané reklamě. Tento platební model je zvlášť důležitý pro firmy s velmi nízkým rozpočtem na reklamu nebo pro firmy, které právě vstupují na trh.
 • CPS (Cost Per Sale/ Cost Per Conversion) – částka, kterou zadavatel reklamy platí za každý prodej (konverzi) uskutečněný díky reklamě.

Efektivní performance marketing vyžaduje mnoho reklamních nástrojů. K těm nejoblíbenějším patří: 

 • display reklamy,
 • marketing na sociálních sítích,
 • e-mailový marketing,
 • mobilní marketing,
 • věrnostní programy.

Pravidlo – „Nemůžete řídit to, co nedokážete změřit” – platí i pro marketing

Pokud sledujete reklamní dění na internetu zjistíte, že slavná slova Petera Druckera jsou stále aktuální. V dnešní době si už neumíme představit obchodní rozhodnutí nebo zavádění jakýchkoli marketingových plánů bez správné analýzy dat. Nové nástroje na bázi BI umožňují optimalizaci činností marketérů.

Performance marketing lze využít téměř pro všechny formy internetové reklamy. Mezi nejdůležitější prvky patří sledování a optimalizace kampaně za účelem dosažení co nejlepší míry konverze. Co musíme při optimalizaci činností souvisejících s performance marketingem zohlednit?

 1. Cesta zákazníka

Důležitou součástí výkonnostního marketingu je cesta zákazníka. Jedná se o analýzu chování spotřebitelů v každé fázi kontaktu s danou značkou – od počátečního zájmu o nabídku, přes uvědomění si potřeby, až k samotnému nákupu. Průzkumy dokázaly, že díky dobře nastavenému marketingovému rozpočtu a přizpůsobení formy propagace různým fázím cesty zákazníka, lze prodeje výrazně navýšit.

Důležité je také vědět, jak se konkrétní zákazníci dozvěděli o naší nabídce. Pokuste se zjistit, čím vaše nabídka zákazníky zaujala? Která reklama je přesvědčila k navštívení internetového obchodu? Jen tak zjistíte, které formy reklamy vybrat, a které kanály využít při hledání nových zákazníků. 

 1. Multiscreening

Současní spotřebitelé před samotným nákupem důkladně zkoumají nabídky, hledají informace, řídí se recenzemi. Ve fázi hledání často využívají mobilní zařízení, k finalizaci transakcí však použijí spíše počítač. Účinná marketingová strategie musí proto brát v úvahu různá zařízení a zahrnovat různé kanály. Klíčem k úspěchu je zachování konzistentního odkazu pro každý typ reklamy a každý komunikační kanál.

 1. Zapojení

Nezapomeňte, že zákazníci, kteří již u vás nakoupili a byli se službami spokojení, rádi nakoupí znovu a budou vaši firmu aktivně podporovat při propagaci. Důležitou roli hrají remarketingové kampaně, které jsou základním pilířem výkonnostního marketingu.

Vyplatí se performance marketingové kampaně?

Díky výkonnostnímu marketingu můžete změřit výsledky a zjistit, kolik vás taková kampaň reálně stojí. Můžeme přímo říci, že performance marketing odporuje slavnému výroku pionýra marketingu Johna Wanamakera, který řekl: „Polovina peněz utracených za reklamu se vyhazuje z okna. Bohužel nevím, která polovina ”. Díky performance marketingu přesně zjistíte následky svých činů i to, jak ovlivňují chování zákazníků. Náklady na reklamní kampaně jsou v tomto modelu úzce propojeny s výsledky.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.