fbpx

Jak měřit CLV?

CLV (ang. Customer Lifetime Value), je ukazatel, který určuje životní cyklus zákazníka. Díky tomuto ukazateli dokážete v praxi spočítat odhadované příjmy, které daný zákazník během relace vygeneruje. Nejde samozřejmě o hodnotu v životním cyklu zákazníka – to by bylo příliš složité. Výpočet CLV většinou vychází z kratšího období – např. 12 nebo 24 měsíců.

Způsoby měření CLV

První způsob je jednodušší a vychází z předpokladu vyplývajícího z již existujících dat o konkrétní relaci. 

Například:

Víme, že hodnota nákupu daného zákazníka je v průměru 50 PLN měsíčně. Pokud chcete zjistit jeho hodnotu za 2 roky, vypočítáte ji podle následujícího vzorce:  

CLV = 50 (PLN) x 12 (měsíců) x 2 (roky)

CLV se tedy bude rovnat 1200 PLN za 2 roky.

Další model výočtu CLV se soustředí na výnos po odečtení nákladů podnikatele (náklady na nákup nebo výrobu zboží). Na základě použitého příkladu můžeme použít následující vzorec:

CLV = 50 (PLN) x 12 (měsíců) – 17 % (marže) x 2 (roky)

Hodnota CLV bude v daném případě rovna 996 PLN.

Získané hodnoty jsou velmi obecné, a proto nemusí být úplně přesné. Hodnota ukazatele CLV se v praxi počítá podle individuálních údajů a předpokladů přizpůsobených potřebám dané společnosti. 

Proč se vyplatí měřit CLV?

Výpočet hodnoty ukazatele CLV nám pomáhá učinit správná obchodní rozhodnutí. Díky informacím o životním cyklu zákazníka dokážeme určit výši nákladů na získání nových zákazníků a udržení vztahů s těmi stávajícími. Můžeme tak nastavit maximální rozpočet na reklamy PPC. Při výpočtu hodnoty ukazatele CLV však nesmíme zapomenout na segmentaci jednotlivých skupin zákazníků. Segmentace je velmi důležitá zvlášť v případech, kdy váš internetový obchod nabízí různorodý sortiment.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.