fbpx

OCR v e-commerce

OCR (ang. Order Conversion Rate) je jedním z klíčových KPI v e-commerce. Zjišťuje účinnost marketingových činností a pomáhá identifikovat místa, kde se nacházejí potenciální zákazníci. Co ještě potřebujete vědět o tomto ukazateli?

Míra konverze v e-shopu

Čím je konverze v e-commerce? Jednoduše řečeno – jedná se o soubor předem stanovených činností, které na stránkách internetového obchodu provede uživatel, který se sem dostal díky reklamám ve vyhledávači. Konverzí může být nákup, udělení hodnocení, přihlášení k odběru newsletteru nebo vyplnění kontaktního formuláře. Možností je opravdu spousta.

Měření ukazatele OCR musí vždy souviset se záměry daného e-commerce.

Jak měříme OCR?

OCR v e-shopu vyjadřuje všechny návštěvníky, kteří na webových stránkách zadali objednávku. Tento ukazatel vypočítáme jako podíl osob, které z celkového počtu návštěvníků stránek dokončily objednávku v našem e-shopu.

Vzorec pro výpočet ukazatele OCR:

OCR = \dfrac{liczba\: počet\: nakupujících}{počet\: návštěvníků\:e-shopu} *100\%

Vyšší míra konverze ukazuje na Vaši úspěšnou online aktivitu.

Pokud například navštíví Váš e-shop měsíčně 100 000 osob, z nichž 10 000 vytvoří objednávku, míra konverze je rovná 10. To znamená, že 10 návštěvníků ze 100 dokončí objednávku, což je velmi optimistická vize. Pokud se však Vaše OCR pohybuje ve výrazně nižších číslech, měli byste zvážit optimalizaci.

Které faktory pozitivně ovlivňují OCR?

  • Zjednodušený nákupní proces – umožněte zákazníkům dokončit nákup prostřednictvím několika kliknutí.
  • Péče o nadstandardní služby pro zákazníka.
  • Unikátní content – nekopírujte fotky ani popisky zboží.
  • Image Vaší firmy jako odborníka v oboru.
  • Sjednocená komunikace ve všech kanálech.
  • Důvěryhodnost – prezentujte názory zákazníků, získané certifikáty a ocenění.
  • Konkurenceschopnost – před vytvořením objednávky zákazníci určitě porovnávají nabídky. Ta Vaše musí být jedinečná.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.