fbpx

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS

Zarząd QuarticOn S.A. informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 19 stycznia 2021 r. księgowań i podsumowania danych ze sprzedaży uzyskanych w kanale SaaS (Software as a Service) w IV kwartale 2020 r. Spółka przekazuje poniżej wspomniane dane.

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży w kanale SaaS w IV kwartale 2020 r. zamieszczona jest poniżej, natomiast w załączeniu podane zostały te same wyniki sprzedażowe w formie tabeli z krótkim komentarzem:

Klienci SaaS [średnia miesięczna] liczba: 82

Sprzedaż SaaS [kwartalnie]: 51 172 zł

SaaS ARPC* [średnia miesięczna]: 209 zł

* ARPC (Average revenue per paying customer) – średni przychód z aktywnego (płacącego) klienta obliczany wg. formuły przychody z segmentu SaaS (średnio miesięczne) / liczba płacących klientów (średnio miesięcznie). Wskaźnik ARPC prezentuje średnie przychody Spółki z jednego klienta (w danych powyżej w odniesieniu do segmentu SaaS).

Spółka informuje, iż przedstawione powyżej wyniki sprzedaży nie stanowią wstępnych wyników finansowych QuarticOn S.A., lecz w ujęciu kwartalnym przedstawiają dane sprzedażowe z systemu księgowego i fakturowego w kanale SaaS, natomiast ostateczne wyniki finansowe QuarticOn S.A. za IV kwartał 2020 r. pozostają w toku agregacji i zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.