fbpx

Informacja o nowych umowach handlowych

Zarząd QuarticOn S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 marca 2021 r. otrzymał potwierdzenie podpisania z firmą Wittchen S.A. umowy przedłużającej na kolejne 12 miesięcy dotychczasowej współpracy, obejmującej rynek polski i rynki zagraniczne (w tym czeski, ukraiński, węgierski i niemiecki) na wykorzystanie technologii opartej na Artificial Intelligence Spółki w zakresie silnika wyszukiwarki, silnika rekomendacji oraz marketing automation. O współpracy z Wittchen S.A. Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 3/2020. Spółka kontynuuje także rozwój na rynku czeskim i słowackim, podpisując umowy z firmami z branży budowalno-wykończeniowej m.in. z słowacką firmą Merkury Shop s.r.o. na usługę silnika rekomendacji na rynku słowackim, polskim i węgierskim oraz z czeskim sklepem Riteli.cz na usługę SmartSearch oraz silnik rekomendacji.

Łączna wartość podpisanych kontraktów w ujęciu rocznym mieści się w przedziale 300 – 350 tys. zł (67-80k EUR). Warunki realizacji ww. umów, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy naruszenia ich warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie ww. umów to efekt rozwoju kanału „direct”. W ocenie Spółki ww. kontrakty będą mieć wpływ na dalsze polepszenie wyników Spółki w bieżącym roku obrotowym.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.