fbpx

Informacja o nowych umowach handlowych

Zarząd QuarticOn S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia 2021 r. otrzymał potwierdzenie podpisania z firmą Nexterio działającą w branży materiałów budowalnych umowy na dostarczanie technologii opartej na sztucznej inteligencji automatyzujących sprzedaż w sklepach internetowych tej firmy. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. Łączna szacunkowa wartość ww. umowy wraz z innymi umowami rocznymi zawartymi równolegle z klientami z różnych branż (odzieżowej, kosmetycznej, czy zoologicznej) jak np. grupa Bolf (Denley), Eveline i Rikoland oraz klientami z Czech na usługi marketing automation i rekomendacje produktowe świadczone dla ich e-sklepów na wielu rynkach europejskich, wynosi ok. 200 tys. zł (45 k EUR).

Warunki realizacji ww. umów, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy naruszenia ich warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie ww. umów to efekt rozwoju kanału „direct” oraz strategii sprzedaży w oparciu o kanał partnerski, w tym współpracy partnerskiej z Orange Polska, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 9/2020.

W ocenie Spółki ww. kontrakty będą mieć wpływ na dalsze polepszenie wyników Spółki w bieżącym roku obrotowym.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.