fbpx

QuarticOn chce przyspieszyć rozwój, nie wyklucza akwizycji

Dostawca nowoczesnych usług i nowatorskich systemów opartych o realną AI – QuarticOn – chce poszerzyć kanał sprzedaży w pełnym modelu SaaS. Spółka zamierza udostępnić swoje rozwiązania na kolejnych platformach e-commerce, które pozwolą jej na skalowanie biznesu i pozyskanie dużej liczby klientów z wielu zagranicznych rynków jednocześnie. W tym celu planuje w najbliższych dniach zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które m.in. zdecyduje o wyemitowaniu do 20 000 akcji serii F w ramach emisji prywatnej. QuarticOn nie wyklucza również akwizycji, która pozwoliłaby Spółce na poszerzenie rynku obecnie oferowanych usług lub stanowiłby wsparcie technologiczne nowych projektów.

Strategia QuarticOn oparta jest na trzech filarach rozwoju: ekspansji na nowe rynki, poszerzaniu portfolio produktowego oraz wejściu w nowe kanały sprzedaży i pozyskaniu nowych grup klientów. W ramach trzeciego filaru, w sierpniu br. technologia QuarticOn została udostępniona na, skupiającej ponad 18 tys. sklepów internetowych w Czechach i na Słowacji, platformie Shoptet (miesięczny abonament €20), a we wrześniu Spółka uruchomiła nowe plany taryfowe i aplikacje na platformy Shoper (99 zł miesięcznie) i CreativeSites (€150 oraz €300 miesięcznie), dzięki czemu uzyskała dostęp do blisko 14 tys. potencjalnych klientów. Jeszcze w tym roku QuarticOn powinien wejść na globalną, skupiającą ponad 200 tys. sklepów, platformę Shopify. Środki pozyskane z emisji akcji serii F QuarticOn zamierza przeznaczyć na wsparcie finansowania prac nad rozwiązaniami w segmencie SaaS (w tym na kolejne produkty w formie aplikacji plug-in), które zwiększyłyby skalę dostępności usług Spółki dla wielotysięcznego grona sklepów.

Po zrealizowaniu pierwszych uruchomień jesteśmy przekonani, że platformy sklepowe są dla nas niezwykle atrakcyjnym segmentem rynku i obecność na nich przynosi nam wymierne korzyści biznesowe. Wiemy jak efektywnie procesowo i kosztowo integrować nasze rozwiązania z  zewnętrznymi  platformami  e-commerce, a pozyskane w ramach prywatnej emisji akcji środki pozwolą nam przyspieszyć tempo prac i skokowo zwiększyć skalę sprzedaży w kanale SaaS – podkreśla Paweł Wyborski, założyciel i CEO QuarticOn SA.

Spółka konsekwentnie realizuje również dwa pozostałe filary swojej strategii, opierające się na wzmocnieniu pozycji na dotychczasowych rynkach, a także na wprowadzaniu nowych, innowacyjnych produktów. Poza wzrostem organicznym, nie wyklucza rozwoju także poprzez przejęcia. Środki na potencjalne inwestycje z tym związane, Spółka planuje pozyskać z emisji akcji. Dlatego też w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwołane zostanie w najbliższych dniach, uwzględnione zostaną stosowne zmiany Statutu i upoważnienie Zarządu do dnia 31 grudnia 2020 r. do jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 100 000 akcji zwykłych serii G.

Przyglądamy się potencjalnym celom akwizycyjnym. Aktualnie widzimy na rynku 2-3 podmioty, o przychodach rzędu 1-3 mln zł, które pozwoliłyby nam zwiększyć skalę działania na nowych rynkach lub wesprzeć nas technologicznie przy poszerzaniu naszego portfolio produktowego. Cały czas jednak trwają analizy różnych scenariuszy, których celem jest wybór wariantu maksymalizującego wartość potencjalnej transakcji dla akcjonariuszy. Zgoda NWZ na emisję akcji w ramach kapitału docelowego pozwoli nam na znaczne uproszczenie procedury pozyskania kapitału i przyspieszenie całego procesu, gdy już zapadną konkretne biznesowe decyzje – komentuje CEO Spółki.

QuarticOn zdecydował również o uruchomieniu, uchwalonego w czerwcu 2018 r. programu motywacyjnego, na mocy którego kluczowi członkowie kadry menedżerskiej uprawnieni są do otrzymania maksymalnie 152 927 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii D w kapitale zakładowym Spółki. Akcje będą objęte lock-upem do końca trwania programu, a w określonych przypadkach, Spółka będzie miała prawo realizacji opcji call i odkupu akcji. Uruchomienie programu ESOP wymagało będzie jeszcze odniesienia się Rady Nadzorczej Spółki do jego warunków operacyjnych.

We wrześniu br. Spółka sfinalizowała proces wdrożenia nowego modelu sprzedaży, z nową ofertą produktową, ułożoną w pakiety funkcjonalności. Obecnie w jej ofercie znajduje się ok. 90 funkcjonalności, które są skutecznym narzędziem do optymalizacji sprzedaży dla wszystkich rodzajów e-commerce i które można wdrażać etapami lub grupami. Nowy model sprzedaży akceleruje proces pozyskiwania kolejnych klientów, a także pozwala obecnym na skorzystanie z rozwoju dodatkowych usług. Również we wrześniu QuarticOn zakończył proces optymalizacji kosztów, którego pełne efekty widoczne będą w wynikach IV kwartału 2019 r.

 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.